TÜ Delta keskus

Tegime TÜ Delta keskuses I ja II korruse plaatimistööd